JUDr. Bohumil Kubát, súdny exekútor

sudny-exekutor-drazby
Dražby


V prípade prejavenia záujmu o aktuálnych údajoch o dražbách v zmysle zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Exekučný poriadok“) Vám poskytneme na základe osobného dožiadania cez informačné prostriedky. Následne Vám poskytneme údaje o predmete dražby, o dátume, mieste, čase konania dražby, najnižšom podaní, výške dražobnej zábezpeky a ďalšie podmienky pre Vašu účasť na dražbe.