JUDr. Bohumil Kubát, súdny exekútor

sudny-exekutor-vzory-podani
Vzory podaní


Oprávnený
Návrh na vykonanie exekúcie stiahnuť tlačivo sudny-exekutor-download
Návrh na vykonanie exekúcie (výživné) stiahnuť tlačivo sudny-exekutor-download
Návrh na zriadenie exekučného záložného práva a súhlas s predajom nehnuteľností stiahnuť tlačivo sudny-exekutor-download
Povinný
Výzva na vyhlásenie o majetku stiahnuť tlačivo sudny-exekutor-download
Žiadosť o splátkový kalendár stiahnuť tlačivo sudny-exekutor-download
Žiadosť o odblokovanie stiahnuť tlačivo sudny-exekutor-download