JUDr. Bohumil Kubát, súdny exekútor

sudny-exekutor-kontakt
KontaktExekútorský úrad Bratislava

JUDr. Bohumil Kubát, súdny exekútor
Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava


Priamy kontakt
telefón +421 2 5245 4641
fax +421 2 5245 4641
email bohumil.kubat@ske.sk urad@sudnyexekutor.net


Úradné hodiny
Pondelok 9.00-11.30 13.00-15.30
Utorok 9.00-11.30 13.00-15.30
Streda 9.30-11.30 13.00-16.00
Štvrtok 9.00-11.30 13.00-15.30
Piatok 8.30-11.30 13.00-15.00


Fakturačné údaje

IČO: 42 185 084
IČ DPH: SK1073939482


konania začaté do 1.4.2017 č.ú.: 4013223594/7500, vedený v ČSOB, a.s.
IBAN: SK7275000000004013223594
konania začaté od 1.4.2017 č.ú.: 4024371242/7500, vedený v ČSOB, a.s.
IBAN: SK1775000000004024371242